News online


 • เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินวัยสามสิบต้นๆ แห่งปัตตานีบอกกล่าวถึงความตั้งใจในการทำงานศิลปะและการก่อเกิดของหอศิลป์ เล็กๆ แห่งนี้ในเมืองปัตตานี Patani Contemporary Arts Gallery .....

  http://fatonionline.com
  9 เมษายน 2557

 • งานศิลปะของเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะนั้นมีรากฐานอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ในจังหวัดปัตตานี งานของเขาได้รวมเอาเส้น สี ลักษณะและวิถีการใช้ชีวิตของชาวมลายูบริเวณชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย...

  http://www.scene4.com
  มกราคม 2557

 • คาบสมุทรมลายู ดินแดนที่หลากหลายด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ ผสานกับธรรมชาติที่งดงาม ก่อเกิดเป็น "รูปลักษณ์ของชาวมลายูท้องถิ่นปัตตานี" นิทรรศการผลงานเดี่ยวครั้งแรก....

  ไทยโพสต์
  20 มิถุนายน 2555

 • รางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ปีที่ 30 ของธนาคารกรุงเทพฯได้คัดเลือกสามศิลปินเหรียญทอง “สุรทิน ตาตะน๊ะ- นพวงษ์ เบ้าทอง- เจ๊ะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ”ได้เดินทางมาดูงานศิลปกรรมในสหรัฐอเมริกา

  สยามมีเดีย | ข่าวแอลเอ
  8 สิงหาคม 2551
Visitors: 26,267